Hasan Kalyoncu Üniversitesi | İstanbul Sürekli Eğitim Merkezi Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
İSTANBUL SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ

İSTANBUL SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Haberler
02.03.2016
..........................................................
Uzaktan Dil Eğitimi

Uzaktan Dil Eğitimi

04.02.2016
..........................................................
Kabin Memurluğu Eğitimi

KABİN MEMURLUĞU EĞİTİMİ

23.11.2015
..........................................................
İşyeri Hekimliği

İŞYERİ HEKİMLİĞİ

23.11.2015
..........................................................
İşyeri Hemşireliği

İŞYERİ HEMŞİRELİĞİ

23.11.2015
..........................................................
İş Güvenliği Uzmanlığı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI

27.10.2015
..........................................................
Eğiticinin Eğitimi Sertifika Programı

Eğiticinin Eğitimi Sertifika Programı

26.10.2015
..........................................................
Cinsel Terapi Eğitim Programı

Cinsel Terapi Eğitim Programı

26.10.2015
..........................................................
Hasan Kalyoncu Siyaset Akademisi

Hasan Kalyoncu Siyaset Akademisi

22.10.2015
..........................................................
Aile Danışmanlığı Eğitimi

AİLE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ

22.10.2015
..........................................................
Arabuluculuk Güncelleme Eğitimi

ARABULUCULUK GÜNCELLEME EĞİTİMİ

22.10.2015
..........................................................
Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Eğitimi

HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK EĞİTİMİ

1
OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARI DEĞERLENDİRME PROGRAMI
OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARI DEĞERLENDİRME PROGRAMI

OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARI DEĞERLENDİRME PROGRAMI

Okul Öncesi Çocukları Değerlendirme Programı

PROGRAMIN AMACI

 

Bebeklik ve erken çocukluk dönemi olarak ele alınan 0-6 yaş dönemi insan yaşamının belki de en kritik dönemini oluşturmaktadır. Gelişimsel olarak bakıldığında yaşamın ilk yılları, öğrenmenin en fazla olduğu yıllardır. Bir insan, hayatı boyunca edindiği bilgi ve becerilerin büyük bir kısmını bu dönemde öğrenir.  Temel fizyolojik yetilerin (yürüme, tuvalet eğitimi, resim yapma vb.) kazanılmasının yanı sıra dil, sosyal beceriler, iletişim kurma gibi bilişsel becerilerin kazanılması hep bu dönemde olmaktadır.

Her anne-baba çocuğunun gelişiminin yaşına uygun olup olmadığını merak etmenin yanında kendi  anne-babalık becerilerinin yeterliliğini sorgular.  Bu bağlamda çeşitli kaynaklardan okuma yapan anne-babalar, özellikle internet teknolojisinin yoğun bilgi bombardımanıyla da karşılaşınca çoğu zaman birbiriyle çelişen bilgiler ya da aşırı genellemelerle karşılaştıklarında kendilerini bu durumla ilgili aydınlatacak bir uzmanın yardımına ihtiyaç duyarlar.

Bu programın amacı, katılımcılara  0-6 yaş döneminde olan çocukların değerlendirilmesine yönelik olarak anne-babalarla görüşme tekniklerinin ve standardize testlerle değerlendirme yapma becerisinin kazandırılmasıdır.

 

PROGRAMIN SÜRESİ

 

*Teori ve Uygulama: 18 Saat

*Süpervizyon: 9 saat

 

TEORİK EĞİTİM:

 

Gelişim Nedir?

Çeşitli Kuramlara Göre Gelişim Dönemleri

0-6 Yaş Gelişimi (Biyo-Psiko-Sosyal Gelişim)

Normal Dışı Gelişim ve Psikopatoloji

0-6 Yaş Çocuğu Olan Anne-Babalarla Görüşme Teknikleri

Gelişimsel Değerlendirme Yöntemleri

- Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)

- Peabody Resim – Kelime Testi

- Goodenough-Harris Adam Çizme Testi

- Bir İnsan Çiz Testi

- Bir Aile Çiz Testi

- Gelişmsel Değerlendirme Bulgularını Raporlaştırma

 

 

TEORİK DERSLERE İLİŞKİN UYGULAMA: 

 

Katılımcıların gelişmsel değerlendirme becerilerini kazanmalarına yönelik olarak sınıf içi uygulamalar yapılacaktır. Katılımcılar sürece aktif olarak katılacaklardır.

Katılımcıların kendilerine öğretilecek olan gelişimsel değerlendirme tekniklerini kullancakları en az 5 gelişimsel değerlendirme yapmaları ve yaptıkları değerlendirmeleri rapor haline getirmeleri gerekmektedir.

NOT: Katılımcılar programın ücretini ödemiş olsalar bile, programın bir gereği olarak yapmaları gereken gelişimsel değerlendirmeleri raporlaştırarak hazırlamazlarsa sertifika alamayacaklardır.

 

PROGRAMA KİMLER BAŞVURABİLİR

- Psikologlar

- Psikolojik Danışmanlar

Çocuk Gelişimi Bölümü Mezunları

- Uzman, Asistan ve Pratisyen Hekimler

- Aile Danışmanlığı Eğitimi Programlarına katılarak sertifika alan veya programa devam edenler

Ankara 2. Dönem Grubu Başlangıç Tarihi: 22-23 Mart 2014