HASAN KALYONCU
ÜNİVERSİTESİ

İstanbul Sürekli Eğitim Merkezi

BAĞIMLILIK EĞİTİMİ

BAĞIMLILIK EĞİTİMİ


Yayın Tarihi: 22.10.2015


Paylaş

LinkedIn'de Paylaş
LinkedIn'de Paylaş

Bağımlılık Eğitimi

PROGRAMIN TANITIMI

Bağımlılık Eğitim Programı 3 modülden oluşmaktadır.  İlk modül 72 saat, ikinci modül 78 saat, üçüncü modül 72 saattir. Her modül sonunda sınav uygulanacaktır. Birinci modülde başarılı olan öğrenciler, ikinci modülü almaya hak kazanırlar. Öğrenciler; 

1. Modül sonunda, bağımlılık ve bağımlılıkla ilintili problemleri belirleyebilir düzeye gelirler. Hastalıklı yapıyı, kültürden ve yaşam biçiminden ayırabilirler.

2. Modül bağımlılık tanı ve tedavileri ve uygulamaları çalışılır. Supervizyon altında danışan görülebilir. İkinci modülde başarılı olan öğrenciler, üçüncü modülü almaya hak kazanırlar.

3. Modül ileri düzeydeki son aşamadır. Rehabilitasyon, bağımlılık önleyici politikalar ve süreçleri çalışılır. 

PROGRAMIN SÜRESİ

Eğitimler Cumartesi günleri 13.30-19.30 arasındadır.  İstanbul grubu başlangıç tarihi: 03 Ekim 2015

PROGRAMA KİMLER BAŞVURABİLİR

Aile ve Ruh Sağlığında Çalışan Profesyoneller, Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik danışmanlık lisans öğrencileri, Polis akademisi öğrencileri ve polisler, bu alana ilgi duyan herkes.

 

JALE HOCA CV