Hasan Kalyoncu Üniversitesi | İstanbul Sürekli Eğitim Merkezi Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
İSTANBUL SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ

İSTANBUL SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
VİTRİN
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Eğitimi
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Eğitimi

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Eğitimi

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU EĞİTİMİ

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Bilirkişilik Sertifika Eğitimi 

 

        Programın Tanıtımı:
iş uyuşmazlıklarının çoğalması bu alanda giderek artan sayıda uzman hesap bilirkişisi ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. İş hukukunda dava konusu uyuşmazlıkların önemli bir bölümü işçilik alacaklarına ilişkin olup, bu alacakların hesaplanması Yargıtay içtihatları ışığında maddi hukuk bilgisi ile ispat hukuku esaslarının harmanlandığı bir uzmanlık gerektirmektedir.

İş Hukukunda Bilirkişilik Eğitiminde Bireysel İş Hukuku kapsamında talep edilen işçilik alacakları bu alanda uzman tanınmış avukat bilirkişiler ve öğretim üyeleri tarafından ele alınacaktır. Bu alacakların hesaplamasında dikkate alınması gereken hususlar uygulamalı olarak incelenecektir.


Programın Amacı:

     Eğitimin amacı: Giderek apayrı bir uzmanlık alanı haline gelen ve uç ayrıntılarda mesleki hatalara açık olan iş hukukunun, ispat ve maddi hukuk açısından güncel Yargıtay uygulamaları ışığında topluca gözden geçirilmesi ile  tazminat ve alacak kalemlerine ilişkin hesaplama metodlarının irdelenmesi.


Programın Süresi:

     60 Saat


Ders Programı:

       ·         İş Hukukunda Dava Türleri ve Zaman aşımı definin işçilik tazminat ve alacaklarına etkisi
·         Hizmet Süresi ve Ücret Tespiti
·         Belirli Süreli Sözleşmeler
·         İşe İade Davası ve Maddi Sonuçlarının Hesaplanması
·         İşe başlatmama tazminatı ve boşta geçen süre alacağının hesaplanması
·         Kıdem Tazminatının Esasları ve Hesaplanması
·         İhbar Tazminatı, Kötü niyet Tazminatı, Sendikal Tazminat ve Ayrımcılık Tazminatının Esasları ve Hesaplanması
·         Fazla Çalışmalar, Genel Tatil ve Bayram, Hafta Tatili ve Yıllık İzin Ücretlerinin İspatı ve Hesaplanması
·         Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisi
·         İşyeri ve İş Sözleşmesi Devrinde Birlikte Sorumluluk Halleri ve İşçilik Alacaklarına Etkisi
·         Maddi Tazminat Davalarında Aktüerya Hesaplamaları
·         
Vergi ve Sigorta Primi Kesintiler ve Excell Kullanımı

 

 
         
2016-09-30